Dobra Fundacja śledzi z uwagą wszelkie medialne doniesienia o przypadkach mobbingu oraz o postępowaniach prowadzonych w tych sprawach przez wymiar sprawiedliwości.

W ubiegłym tygodniu został opublikowany w Wirtualnej Polsce artykuł Szymona Jadczaka na temat kulisów umorzenia przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie postępowania przeciwko Tomaszowi Lisowi.

Poniżej zamieszczamy komentarz do artykułu ekspertki Dobrej Fundacji, Radcy Prawnego Marty Kopeć.

Definicja mobbingu w polskim Kodeksie pracy została skonstruowana w sposób, jaki negatywnie oddziałuje zarówno na pracowników doświadczających negatywnych zachowań, jak i ich pracodawców. W aktualnym stanie prawnym pracodawcy mają niejasność co do zakresu działań, jakie powinni podejmować, aby do mobbingu nie dopuścić. Z kolei pracownicy mają zbyt konkretnie wskazane warunki, jakie muszą zaistnieć aby sytuacja, w której się znaleźli została uznana za mobbing. Do tego dochodzą wieloletnie, trudne do udowodnienia przez pracownika procesy sądowe, które również niekorzystnie wpływają na obie strony stosunku pracy.

Ważne jest także to, aby rozgraniczyć zakres odpowiedzialności za zachowania mobbingowe na odpowiedzialność pracodawcy i odpowiedzialność samego mobbera. Z pewnością pracodawcy powinni odpowiadać za utrzymanie standardów bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników na terenie swoich zakładów pracy. Jednak karę za niedopuszczalne zachowania powinien ponieść bezpośrednio mobber.

W polskich przepisach prawnych taką odpowiedzialność mobber może ponieść poprzez powództwo cywilne o ochronę dóbr osobistych albo proces karny. Proces karny z uwagi na brak kosztów postępowania, jak również większe możliwości pozyskiwania dowodów wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Jednakże dopóki w polskich przepisach prawnych nie zaistnieje przepis uznający mobbing za czyn zabroniony, postępowania w tym trybie mogą być znacząco utrudnione.

Doświadczenia innych krajów europejskich np. Francji pokazują, że zagrożenie karą pozbawienia wolności i grzywny, nie tylko odstrasza potencjalnych mobberów przed niewłaściwymi zachowaniami ale przede wszystkim zapewnia ochronę każdemu człowiekowi (nie tylko zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę), który doznał mobbingu. W ramach działań Dobrej Fundacji utworzyliśmy zespół legislacyjny, który pracuje nad przygotowaniem zmian w przepisach prawa pracy w zakresie mobbingu. Prace tego zespołu obejmą również regulacje karne.


Jeśli doświadczyłeś_aś mobbingu i potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.