RAZEM
MOŻEMY
WIĘCEJ

1,5%

PODATKU

KRS 0000 215 720

CEL SZCZEGÓŁOWY DOBRA FUNDACJA

20%


osób doświadczyło mobbingu w pracy

POZNAJ DOBRĄ FUNDACJĘ

Dobra Fundacja powstała z braku zgody na odbieranie godności ludziom, którzy z różnych powodów doświadczają przemocy i wykluczenia w miejscu pracy, nauki, w środowisku, w którym żyją. Nie godzimy się na wykluczenie, poniżanie, spychanie na margines społeczny jakiejkolwiek osoby. Wybraliśmy dwie grupy osób, którym chcemy pomagać. To osoby doświadczające mobbingu w miejscu pracy oraz te, które tej przemocy doznały w przeszłości. Nasze działania skupione są obecnie przede wszystkim na udzielaniu bezpośredniej pomocy psychologicznej i prawnej. Przygotowujemy się do prowadzenia szkoleń dla firm, organizacji oraz prawników. Za kilka miesięcy rozpoczniemy ogólnopolska kampanię społeczną na temat mobbingu i ...

tylko
22% kobiet
i 15% mężczyzn


doświadczających mobbingu zgłosiło ten fakt wewnątrz firmy, informując przełożonego lub odpowiednią osobę zajmującą się w organizacji polityką antymobbingową

poniżanie - mobbing - godność ma swoje imię - kampania społeczna

KOALICJA FIRM
RAZEM PRZECIW MOBBINGOWI

Koalicja Firm RAZEM PRZECIW MOBBINGOWI powstała w celu propagowania zasad funkcjonowania firm i budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej przeciwdziałaniu wszelkim niepożądanym zachowaniom i dbaniu o dobrostan pracowników.

Naszym celem jest propagowanie zasad etycznego funkcjonowania firm oraz kreowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, sprzyjającej eliminacji wszelkich form niepożądanych zachowań w miejscu pracy. Dążymy do budowania środowiska, gdzie każdy pracownik czuje się szanowany, bezpieczny i wspierany. Poprzez działania edukacyjne i współpracę z ekspertami wspieramy przedsiębiorstwa w tworzeniu miejsc pracy opartych na zasadach fair play. Dołącz do naszej inicjatywy, aby razem kształtować pozytywną rzeczywistość w środowisku pracy!

NASZE CELE

zebranie - konferencja - wykład - przemowa

EDUKACJA

Od kilku miesięcy pracujemy nad kampanią społeczną. Jej głównym celem będzie edukowanie społeczeństwa na temat rozpoznawania i radzenia sobie z wszelkimi nieprawidłowymi zachowaniami w miejscu pracy. W ramach kampanii odbywać się będą webinaria i szkolenia dla firm (kadry managerskiej i pracowników), organizacji, a także prawników (adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i sędziów).

zgrany zespół - zebranie zespołu - dobra drużyna

WSPARCIE

Pracujemy nad uruchomieniem platformy pomocowej dla osób, które doświadczają lub doświadczyły mobbingu. Wsparcia udzielać będzie zespół naszych psychologów i prawników.
Pomoc będą mogły również uzyskać firmy i organizacje, które będą chciały wdrożyć u siebie procedury antymobbingowe. Nasi eksperci przeprowadzą każdą firmę przez ten proces.

zebranie zarządu - rozmowa w biurze - praca biurowa - burza mózgów - zadanie

WSPÓŁPRACA

Kampania społeczna jest doskonałą okazją do zbudowania koalicji organizacji zajmujących się mobbingiem i szerzej - prawami człowieka. Razem jesteśmy w stanie zdziałać znacznie więcej.

JAK MOŻESZ NAS WSPOMÓC?

dobra fundacja - świnka skarbonka - niebieska świnka

WPŁATA NA KONTO FUNDACJI

Wpłać dowolną kwotę lub ustaw stałe zlecenie.

Nasze konto w PLN:
36 1140 2004 0000 3702 8387 0066

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

fani pay - logo - płatności

WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

logo - fanimani.pl - fani mani- pomagaj - dobra fundacja - kampania antymobbingowa

FANIMANI - ZAKUPY W INTERNECIE

Jeżeli robisz zakupy w internecie, nieważne czy są to buty, elektronika, kosmetyki czy książki, możesz nas bezpłatnie wspierać. Z każdego Twojego zakupu średnio 2,5% jego wartości trafi do naszej organizacji, jeśli zaczniesz korzystać z serwisu FaniMani.pl. Ty nic nie dopłacasz.

 

AKTUALNOŚCI

Antal dołącza do partnerów Dobrej Fundacji

antal - logo - firma wspierająca

Dobra Fundacja organizator pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej Godność ma swoje imię, z radością informuje, że Partnerem kampanii został Antal. Antal jest wiodącą firmą w regionie CEE, zajmująca się dostarczaniem…

WSPIERAJĄ NAS

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661