RAZEM
MOŻEMY
WIĘCEJ

20%


osób doświadczyło mobbingu w pracy

POZNAJ DOBRĄ FUNDACJĘ

Dobra Fundacja powstała z braku zgody na odbieranie godności ludziom, którzy z różnych powodów doświadczają przemocy i wykluczenia w miejscu pracy, nauki, w środowisku, w którym żyją. Nie godzimy się na wykluczenie, poniżanie, spychanie na margines społeczny jakiejkolwiek osoby. Wybraliśmy dwie grupy osób, którym chcemy pomagać. To osoby doświadczające mobbingu w miejscu pracy oraz te, które tej przemocy doznały w przeszłości. Nasze działania skupione są obecnie przede wszystkim na udzielaniu bezpośredniej pomocy psychologicznej i prawnej. Prowadzimy szkoleń dla firm, organizacji oraz prawników. 29 stycznia rozpoczęliśmy ogólnopolską kampanię społeczną na temat mobbingu i ...

tylko
22% kobiet
i 15% mężczyzn


doświadczających mobbingu zgłosiło ten fakt wewnątrz firmy, informując przełożonego lub odpowiednią osobę zajmującą się w organizacji polityką antymobbingową

DOŚWIADCZYŁAŚ_EŚ MOBBINGU? POTRZEBUJESZ WSPARCIA? CHCESZ OPOWIEDZIEĆ NAM SWOJĄ HISTORIĘ?DOŚWIADCZYŁAŚ_EŚ MOBBINGU? POTRZEBUJESZ WSPARCIA? CHCESZ OPOWIEDZIEĆ NAM SWOJĄ HISTORIĘ?DOŚWIADCZYŁAŚ_EŚ MOBBINGU? POTRZEBUJESZ WSPARCIA? CHCESZ OPOWIEDZIEĆ NAM SWOJĄ HISTORIĘ?DOŚWIADCZYŁAŚ_EŚ MOBBINGU? POTRZEBUJESZ WSPARCIA? CHCESZ OPOWIEDZIEĆ NAM SWOJĄ HISTORIĘ?DOŚWIADCZYŁAŚ_EŚ MOBBINGU? POTRZEBUJESZ WSPARCIA? CHCESZ OPOWIEDZIEĆ NAM SWOJĄ HISTORIĘ?

JAK POMAGAMY?

Jesteś osobą, która doświadczyła mobbingu i potrzebujesz pomocy?
1. Wypełnij formularz w zakładce kontakt.

2. Twoje zgłoszenie trafi do zespołu interwencyjnego.
3. Konsultant interwencyjny skontaktuje się z Tobą, aby umowić się na 30-60 minutową rozmowę.
4. Po zakończeniu rozmowy, jeżeli okaże się, że potrzebujesz dodatkowego wsparcia psychologicznego lub prawnego, koordynator zespołu przydzieli odpowiednią osobę do zajęcia się Twoją sprawą.

Godnosc-ma-swoje-imie

KAMPANIA SPOŁECZNA

logo-biale

Mobbing, we wszystkich swoich formach i praktykach stosowanych przez mobberów, godzi w ludzką godność. Odbiera ją, podkopuje poczucie własnej wartości, obniża samoocenę, a osoba doświadczająca mobbingu traci kontrolę nad swoim życiem. Godność nie jest abstrakcyjnym pojęciem. Godność to prawo człowieka przysługujące każdej osobie.

Nasza kampania jest skierowana do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Przede wszystkim do osób obecnie doświadczających mobbingu oraz tych, które przeżyły go w przeszłości. Chcemy także dotrzeć do osób mających wpływ na decyzje w firmach i instytucjach, aby uwrażliwić je na skalę tego problemu i jego jednoznacznie negatywny wpływ na funkcjonowanie zespołów pracowniczych, a w konsekwencji na kondycję firm.

Jeśli w perspektywie kilku, kilkunastu lat uda się zmienić społeczne postrzeganie tego problemu, wszyscy będą na tym korzystać - pracownicy, ponieważ ich sytuacja radykalnie się poprawi, co wpłynie pozytywnie na ich kondycję psychiczną, zwiększy motywację i zaangażowanie w pracę. Firmy również na tym zyskają poprzez zmniejszenie rotacji pracowników i zwiększenie ich wydajności, co ostatecznie pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe.

Plansza-Apple-Podcast

POROZMAWIAJMY
O GODNOŚCI

Podcasty poruszają rozliczne tematy związane z mobbingiem, przeciwdziałaniem wszelkim niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy, odpowiedzialnością pracodawców za mobbing, jego skutkami dla osób dotkniętych mobbingiem  czy sposobami radzenia sobie z tego rodzaju sytuacjami.

Eksperci Dobrej Fundacji dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc słuchaczom zrozumieć problem i znaleźć skuteczne rozwiązania.

POSŁUCHAJ

,button-icon
,button-icon
,button-icon

KOALICJA FIRM
RAZEM PRZECIW MOBBINGOWI

Koalicja Firm RAZEM PRZECIW MOBBINGOWI powstała w celu propagowania zasad funkcjonowania firm i budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej przeciwdziałaniu wszelkim niepożądanym zachowaniom i dbaniu o dobrostan pracowników.

Naszym celem jest propagowanie zasad etycznego funkcjonowania firm oraz kreowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, sprzyjającej eliminacji wszelkich form niepożądanych zachowań w miejscu pracy. Dążymy do budowania środowiska, gdzie każdy pracownik czuje się szanowany, bezpieczny i wspierany. Poprzez działania edukacyjne i współpracę z ekspertami wspieramy przedsiębiorstwa w tworzeniu miejsc pracy opartych na zasadach fair play. Dołącz do naszej inicjatywy, aby razem kształtować pozytywną rzeczywistość w środowisku pracy!

NASZE CELE

zebranie - konferencja - wykład - przemowa

EDUKACJA

29 stycznia rozpoczęliśmy kampanię społeczną. Jej głównym celem jest edukowanie społeczeństwa na temat rozpoznawania i radzenia sobie z wszelkimi nieprawidłowymi zachowaniami w miejscu pracy. W ramach kampanii odbywają się webinaria i szkolenia dla firm (kadry managerskiej i pracowników), organizacji, a także prawników (adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i sędziów).

zgrany zespół - zebranie zespołu - dobra drużyna

WSPARCIE

Pracujemy nad uruchomieniem platformy pomocowej dla osób, które doświadczają lub doświadczyły mobbingu. Wsparcia udzielać będzie zespół naszych psychologów i prawników.
Pomoc będą mogły również uzyskać firmy i organizacje, które będą chciały wdrożyć u siebie procedury antymobbingowe. Nasi eksperci przeprowadzą każdą firmę przez ten proces.

zebranie zarządu - rozmowa w biurze - praca biurowa - burza mózgów - zadanie

WSPÓŁPRACA

Kampania społeczna jest doskonałą okazją do zbudowania koalicji organizacji zajmujących się mobbingiem i szerzej - prawami człowieka. Razem jesteśmy w stanie zdziałać znacznie więcej.

JAK MOŻESZ NAS WSPOMÓC?

dobra fundacja - świnka skarbonka - niebieska świnka

WPŁATA NA KONTO FUNDACJI

Wpłać dowolną kwotę lub ustaw stałe zlecenie.

Nasze konto w PLN:
36 1140 2004 0000 3702 8387 0066

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

fani pay - logo - płatności

WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

logo - fanimani.pl - fani mani- pomagaj - dobra fundacja - kampania antymobbingowa

FANIMANI - ZAKUPY W INTERNECIE

Jeżeli robisz zakupy w internecie, nieważne czy są to buty, elektronika, kosmetyki czy książki, możesz nas bezpłatnie wspierać. Z każdego Twojego zakupu średnio 2,5% jego wartości trafi do naszej organizacji, jeśli zaczniesz korzystać z serwisu FaniMani.pl. Ty nic nie dopłacasz.

 

AKTUALNOŚCI

Dobra Fundacja świętuje 1. urodziny

I tak oto niepostrzeżenie minął pierwszy rok naszej działalności. Dobra Fundacja świętuje dzisiaj swoje pierwsze urodziny! 1 rok, 12 miesięcy, 366 dni. Każdy dzień wypełniony działaniem, pracą, myśleniem o tym,…

Grupa Eurocash dołącza do Koalicji Firm

Miło nam poinformować, że kolejna firma dołączyła do Koalicji Firm – Razem przeciw mobbingowi. Koalicja Firm powstała w ramach pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej – Godność ma swoje imię. Grupa…

Blokada kont fundacji

Informujemy, że z przyczyn nam nieznanych konta fundacji i kampanii społecznej na Instagramie i Facebooku zostały tymczasowo zablokowane. Podjęliśmy niezbędne kroki zmierzające do odblokowania kont. Mamy nadzieję, że Meta rozpatrzy…

WSPIERAJĄ NAS

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661