POZNAJCIE NAS

strach - mobbing - mobbing w pracy - zły szef - depresja

Jesteśmy grupą ludzi, którzy podobnie jak wielu Polaków, miało kontakt z mobbingiem.

Są wśród nas ofiary i świadkowie. Mobbing ma nasze imię.

Jesteśmy grupą ludzi, którzy jak wszyscy inni pracownicy w Polsce, zasługują na traktowanie z szacunkiem. Godność ma nasze imię.

Jako Dobra Fundacja podejmujemy szereg działań na rzecz walki z mobbingiem i promowania właściwych postaw w miejscu pracy. Naszą misją jest działanie na rzecz lepszego środowiska zawodowego, które będzie wspierało pracowników w ich dążeniu do rozwoju i samorealizacji, zapobiegając jednocześnie wywoływaniem konfliktów, obniżenia poczucia własnej wartości czy reputacji.

W centrum naszych aktywności stawiamy człowieka, który niezależnie od narodowości, wieku, płci, orientacji seksualnej, stanu zdrowia (także neuroatypowości) czy doświadczenia zawodowego, zawsze jest wartościową jednostką. Sprzeciwiamy się każdej formie dyskryminacji, poniżania, dyskredytowania oraz innych form przemocy wobec współpracowników.

 

Piętnujemy każdy przypadek mobbingu, pomagając ofiarom nagłośnić swoje historie, udzielając im pomocy prawnej. Staramy się jednocześnie zapobiegać powtarzaniu się podobnych sytuacji w przyszłości, w innych miejscach.

Promujemy dobre praktyki w zakresie zarządzania relacjami w miejscu pracy. Opowiadamy o firmach, które robią to dobrze, publikujemy poradniki i organizujemy szkolenia w tym zakresie. Od kilku miesięcy pracujemy nad ogólnopolską kampanią społeczną, która będzie budować świadomość wagi problemu oraz sposobów na walkę z nim.

CO ROBIMY

W Dobrej Fundacji chętnie oddajemy głos tym, którym zazwyczaj się go odmawia - ofiarom mobbingu. Każda historia jest inna i w jakimś sensie inspirująca do działania.

Zajmujemy się:

  • kampaniami medialnymi, uświadamiającymi czym jest mobbing, jakie szkody wyrządza ofiarom, firmom i całemu społoczeństwu;
  • działalnością publicystyczną i promowaniem dobrych praktyk w miejscu pracy;
  • organizacją wydarzeń takich jak szkolenia, seminaria, kongresy czy konferencje;
  • udział w debatach, targach, forum i innych wydarzeniach, dotyczących tematyki zdrowia psychicznego, prawa pracy i pokrewnych;
  • wspieraniem działów HR firm w opracowywaniu procedur antymobbingowych, koordynowaniu działalności społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • występowaniem jako strona ekspercka w debatach publicznych czy sprawach sądowych, dotyczących mobbingu;
  • audytowaniem firm z zakresu stosowanych rozwiązań antymobbingowych, mediacyjnych i in.

Dobra Fundacja jest jak dom z zawsze otwartymi drzwiami.

ZESPÓŁ FUNDACJI

Kasia Jarymek - fundatorka - prezeska dobrej fundacji

Kasia
Jarymek

fundatorka & prezeska fundacji

Patrycja Borkiewicz - prokurentka - prawniczka dobrej fundacji

Patrycja
Borkiewicz

prokurentka & prawniczka fundacji

Robert Zaleski - dyrektor finansowy Dobrej Fundacji

Robert
Zaleski

dyrektor finansowy

Maciek-Mysliwiec

Maciek
Myśliwiec

ekspert ds. PR

Michal-Leszczynski

Michał
Leszczyński

ekspert ds. marketingu

Agata-Kowalczyk

Agata
Kowalczyk

koordynatorka

ZESPÓŁ EKSPERTÓW

Joanna Cur - prawniczka - ekspertka Dobrej Fundacji

Joanna
Cur

radca prawny

Dominika Sadowska - ekspertka DEI - Założycielka Divercity+ - ekspert w dobrej fundacji

Dominika
Sadowska

ekspertka DEI

Marta Kopeć - radca prawny - ekspert w dobrej fundacji

Marta
Kopeć

radca prawny

Monika Wieczorek - radca prawny - ekspert w dobrej fundacji

Monika
Wieczorek

radca prawny

Karolina Czapska-Malecka - prawniczka - psycholożka - ekspert w dobrej fundacji

dr Karolina
Czapska-Małecka

prawniczka, psycholożka

Michał Grodzki - adwokat - ekspert w dobrej fundacji - specjalista prawa karnego

Michał
Grodzki

adwokat

Dariusz Duma - filozof biznesu - ekspert w dobrej fundacji

Dariusz
Duma

filozof biznesu

Katarzyna Wróblewicz - etyk - specjalistka ESG - ekspert w dobrej fundacji

Katarzyna
Wróblewicz

etyk, specjalistka ESG

Hanka Grądziel - trenerka zdrowych relacji - ekspert w dobrej fundacji

Hanka
Grądziel

trenerka zdrowych relacji

Marcin Frąckowiak - radca prawny - ekspert w dobrej fundacji

Marcin
Frąckowiak

radca prawny

Marta Handzlik Rosuł - Prawniczka - specjalistka prawa pracy - ekspert w dobrej fundacji

Marta
Handzlik-Rosuł

prawniczka

Iwona Wojciechowska - coach - członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu - ekspert w dobrej fundacji

dr Iwona
Wojciechowska

coach

Piotr Stajura - inżynier z duszą humanisty - przedsiębiorca - mediator - trener - doradca - ekspert w dobrej fundacji

Piotr
Stajura

inżynier z duszą humanisty

Marzena-Rosler-Borakiewicz

Marzena Rosler-Borakiewicz

radca prawny, mediator sądowy

Sylwia Króliowska - psycholożka - ekspert w dobrej fundacji

Sylwia
Królikowska

psycholożka

Ewelina Supińska - Psycholożka - coachka kryzysowa - ekspert w dobrej fundacji

Ewelina
Supińska

psycholożka, trenerka kryzysowa

Małgosia Tobiszewska - trenerka biznesu - ekspert w dobrej fundacji

Małgorzata
Tobiszewska

trenerka biznesu

Mazur-Alicja

Alicja 
Mazur

coach & mentor

Emilia Brzóska - ekspertka DEI - wellbeing - ekspert w dobrej fundacji

Emilia
Brzóska

ekspertka DEI, wellbeing

Magdalena Rycek - założyciel Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR - radca prawny - ekspert w dobrej fundacji

dr Magdalena
Rycak

radca prawny

Maja Ostrowska - specjalistka HR i DEI - ekspert w dobrej fundacji

Maja
Ostrowska

specjalistka HR & DEI

Elżbieta Chwalibóg - rzecznik antymobbingowy - ekspert w dobrej fundacji

dr Elżbieta
Chwalibóg

rzecznik antymobbingowy

Aleksandra Kuzaj-Kosek - psycholożka - trenerka - autorka szkoleń i procedur antymobbingowych - ekspert w dobrej fundacji

Aleksandra
Kuzaj-Kosek

psycholożka

Krzysztof Bramorski - radca prawny - specjalista prawa korporacyjnego - handlowego - prawa pracy - ekspert w dobrej fundacji

Krzysztof
Bramorski

radca prawny

Iga Kolińska - psycholożka - pani do HR-u - ekspert w dobrej fundacji

Iga
Kolińska

psycholożka, pani do HR-u

Anna Krupa - trenerka menadżerów - ekspert w dobrej fundacji

Anna
Krupa

trenerka menadżerów

Małgorzata Koniuszy - trenerka - mentorka menadżerów - ekspert w dobrej fundacji

Małgorzata
Koniuszy

trenerka i mentorka menadżerów

Alicja Strupagiel - prawiczka - ekspert w dobrej fundacji

Alicja
Strupagiel

prawniczka

Małgorzata Górska - specjalistka do spraw HR - ekspert w dobrej fundacji

Małgorzata
Górska

specjalistka ds. HR

Sylwia Stępień - coach - mentor, konsultantka HR - ekspert w dobrej fundacji

Sylwia
Stępień

coach & mentor, konsultantka HR

Iwona Szychowska - prawniczka - ekspert w dobrej fundacji

Iwona
Szychowska

prawniczka

Katarzyna Poroś - prawniczka - ekspert w dobrej fundacji

Katarzyna
Poroś

prawniczka

Magdalena Nurzyńska-Sawicka - radca prawny - mediator - szkoleniowiec - wykładowca akademicki - ekspert w dobrej fundacji

Magdalena
Nurzyńska-Sawicka

radca prawny, mediator

Katarzyna-Michalska-Bulas-1

Katarzyna
Michalska-Bułaś

dyrektor, specjalistka HR

Katarzyna-Zbyszynska

Katarzyna
Zbyszyńska

coach & mentor, radca prawny

Tatiana-Nowaczyk

Tatiana
Nowaczyk

specjalistka HR

Danieluk-Dorota

Dorota
Danieluk

konsultantka HR

Anna-Kalinowska-WEBP

Anna
Kalinowska

prawniczka

Agata Zapora - psycholożka - koordynatorka w dobrej fundacji

Agata
Zapora

psycholożka, koordynatorka

Kasia Matyjewicz - HR ekspert w dobrej fundacji

Kasia
Matyjewicz

HR ekspert

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661