Dobra Fundacja i Uczelnia Łazarskiego podpisały porozumienie o współpracy w ramach którego, będą pomagały osobom doświadczonym mobbingiem i potrzebującym bezpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Dobra Fundacja, która już od stycznia tego roku, w ramach swojej pierwszej ogólnopolskiej kampanii społecznej Godność ma swoje imię, edukuje o mobbingu i proponuje wsparcie dla osób doktniętych mobbingiem rozszerza swoją działalność. Teraz do współpracy zaprosiła Uczelnię Łazarskiego, która w 1998 roku powołała do życia Klinikę Prawa. Świadczenie pomocy prawnej w ramach Kliniki Prawa polega na przygotowywaniu profesjonalnej pomocy prawnej, opinii prawnej lub projektu pisma, osobom, które nie mają środków na jej opłacenie. - To kolejna aktywność Fundacji, która w styczniu rozpoczęła pierwszą ogólnopolską antymobbingową kampanię społeczną pod hasłem Godność ma swoje imię, w ramach której budujemy Koalicję Firm – Razem przeciw mobbingowi, a także rozpoczęła publikację cyklu rozmów swoich ekspertów o mobbingu, w ramach „Dobrego Podcastu - Rozmowy o godności” – mówi Kasia Jarymek założycielka i prezeska Dobrej Fundacji – Teraz przygotowujemy się do współpracy z Uczelnią Łazarskiego. Na dobre zacznie ona funkcjonować w październiku 2024, w nowym roku akademickim.”

Klinika Prawa przy Uczelni Łazarskiego, według rankingu dziennika Rzeczpospolita, to jedna z najlepszych w kraju klinik prawa w Polsce. Powstała w 1998 r., zaledwie kilka lat po założeniu Uczelni, jako Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego. - Na najlepszych wydziałach prawa, a bez wątpienia takim jest Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Kliniki Prawa stały się bardzo ważnym elementem kształcenia prawników, którzy są gotowi na wyzwania współczesnego świata.  – mówi Dyrektorka Kliniki Prawa na Uczelni Łazarskiego,  Ewelina Gee-Milan – Współpraca z Dobrą Fundacją ma ogromne znaczenie nie tylko w aspekcie zdobywania doświadczenia w tym obszarze przez studentów naszej Uczelni, ale także dla kształtowania ich postaw.  Przede wszystkim jednak, wpłynie ona na podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa o tym, czym jest mobbing i jak  potrafi być destrukcyjny dla człowieka.