PRZEKAŻ NAM
1,5% PODATKU

W JAKI SPOSÓB PRZEKAZAĆ
1,5% PODATKU?

To bardzo proste! Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38, 39, PIT-CFC, PIT-OP), jak na poniższym przykładzie PIT-37:

PIT - 2024 - PODATEK - 1,5% - DOBRA FUNDACJA

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ
1,5% PODATKU?

  • osoby fizyczne, emeryci, renciści (PIT-37)
  • ryczatłowcy (PIT-28)
  • przedsiębiorcy (PIT-36)
  • przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy (PIT-36L)
  • inwestorzy giełdowi (PIT-38)
  • osoby, które sprzedały nieruchomość (PIT-39)
  • osoby posiadające udziały lub akcje spółek zagranicznych (PIT-CFC)
  • oświadczenie PIT-OP mogą podpisać emeryci lub renciści, którzy otrzymali z ZUS lub KRUS roczne rozliczenie PIT-40A, a chcą przekazać nam 1,5% podatku

WAŻNE!

Gwarancją otrzymania wpłaty jest wypełnienie deklaracji podatkowej wyłącznie w sposób wskazany na powyższym wzorze. W przypadku błędnego wypełnienia wskazanych rubryk, nie otrzymamy zadeklarowanej wpłaty.

Rozlicz się poprzez platformę Twój e-PIT

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661