Katarzyna Michalska-Bułaś

dyrektor, specjalistka HR

Absolwentka studiów EMBA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pani dyrektor w bankowości w międzynarodowych korporacjach, zarówno w segmencie klienta detalicznego, jak i firmowego.

Jej praca w bankowości obejmowała zarządzanie ludźmi oraz sprzedażą. W ostatnich latach aktywnie współpracuje w zakresie finansowania z największymi firmami w Polsce północnej. Tworzenie dobrej jakości w środowisku pracy, budowanie biznesu opartego na wzajemnym szacunku, równości i partnerstwie są dla niej najważniejsze.

Katarzyna-Michalska-Bulas-1

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661