Ultimo, jako pierwsza firma, przystąpiło do Koalicji Firm - Razem Przeciw Mobbingowi – projektu dla organizacji, w ramach naszej pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej - Godność ma swoje imię. Tym samym daje przykład firmom, które podobnie jak Ultimo nie godzą się na zachowania noszące znamiona mobbingu w firmach i wśród pracowników. Im więcej firm zamanifestuje przystąpieniem do Koalicji Firm swój brak zgody na mobbing, w tym lepszej atmosferze, wydajniej, bez stresu będziemy pracować, na rynku pracy, gdzie zrównoważony rozwój i tworzenie dobrych miejsc pracy znaczy coraz więcej.   

Jestem ogromnie zadowolona z tego, że to właśnie Ultimo, firma zajmująca się bardzo wymagającym biznesem windykacji długów,  dając wspaniały przykład innym firmom, jako pierwsza przystąpiła do Koalicji Firm - Razem przeciw mobbingowi - mówi Kasia Jarymek fundatorka i prezeska Dobrej Fundacji – Dzięki temu Ultimo stało się sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk i zgłosiło gotowość do zweryfikowania przy pomocy Ekspertów Dobrej Fundacji swojego pomysłu na zapobieganie przejawom mobbingu w firmie. To sygnał dla pracowników, którzy szukają odpowiedzialnego pracodawcy, to sygnał dla partnerów biznesowych Ultimo – tu prowadzimy i rozwijamy biznes w zrównoważony sposób.

Jeden na pięciu pracowników na polskim rynku pracy doświadczył mobbingu. Niewielu z nich znalazło zrozumienie i wsparcie w swoich firmach. Wielu ze zniszczonym zdrowiem fizycznym i psychicznym opuściło firmę zabierając z sobą wiedzę i doświadczenie, po wielu miesiącach mało wydajnej pracy na rzecz firmy, która pozostała z mobberem na pokładzie. Pracownikiem, który skutecznie demotywuje do pracy innych i niszczy kulturę organizacyjną oraz reputację nieświadomej lub niewidzącej tej destrukcji firmy. Kodeks  Dobrych  Praktyk  to  kompas  dla  firm,  który  wskazuje kierunek w kreowaniu przyjaznego, bezpiecznego miejsca pracy poprzez różne rozwiązania  antymobbingowe.  To  zestaw  10  kluczowych  zasad, które  stają  się  fundamentem  budowania  kompleksowej polityki antymobbingowej.

- W Ultimo od wielu lat tworzymy Dobre Miejsce Pracy, u którego podstaw leży dbanie o dobrą atmosferę, etykę pracy, przeciwdziałanie wykluczaniu i wszelkim formom dyskryminacji. – mówi Aneta Borycka, Prezes Zarządu Ultimo – Dołączeniem do koalicji firm „Razem przeciw mobbingowi”, deklarujemy, że tworzymy miejsce pracy, w którym każdy jest szanowany, chroniony i czuje się bezpiecznie. Każda z firm, która dołącza do Koalicji, zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk, co oznacza konsekwentne wdrażanie i stosowanie najlepszych standardów organizacyjnych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i wspierania dobrostanu pracowników.  

Twórcami  Kodeksu  Dobrych  Praktyk  są  Ekspertki  i  Eksperci Dobrej  Fundacji,  którzy, wykorzystując  swoje  bogate doświadczenie i wiedzę, przygotowali Karty Inspiracji do każdej z Dobrych Praktyk. Karty te są swego rodzaju skarbnicą wiedzy, oferującą praktyczne pomysły i sprawdzone rozwiązania, które każda organizacja może zastosować,  by  wdrożyć  i  utrzymać  adekwatne  standardy wewnętrznej polityki antymobbingowej. Są to gotowe, inspirujące przykłady  działań,  które  można  realizować  w  firmie  zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z  Dobrą Fundacją.

Firma przystępując do Koalicji zobowiązuje się, poprzez podpisanie umowy o współpracy, do rocznego, odnawialnego programu rozwijania swoich działań antymobbingowych i  otrzymuje od Dobrej Fundacji certyfikat.  Poprzez działania edukacyjne i  współpracę  z  ekspertami Dobra Fundacja wspiera  przedsiębiorstwo  w tworzeniu miejsc pracy opartych na zasadach fair play. Dołączenie  do  Koalicji  Firm  to  szereg  korzyści  dla organizacji i pracowników,  którzy  są  bezpośrednimi beneficjentami  zmian  wprowadzonych  podczas  wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk.  Członkostwo  w  Koalicji  Firm  to niepowtarzalna  okazja  do  zaangażowania  się w przeprowadzenie  zmiany  społecznej,  która  na  zawsze  zmieni polskie firmy.

- Chcemy wymieniać się w ramach Koalicji dobrymi praktykami i dzielić wartościami, które funkcjonują w naszej organizacji. – dodaje Aneta Borycka - Wspierając się doświadczeniem zewnętrznych specjalistów, prawników, psychologów Fundacji będziemy mieć pewność, że nasza organizacja podejmuje najlepsze kroki w celu tworzenia inkluzywnego miejsca pracy.

Ultimo podejmując decyzję o udziale w Koalicji Firm dało jednocześnie przykład innym firmom, jak warto rozwijać swój biznes. Razem możemy więcej zapewnia Dobra Fundacja i zaprasza do współpracy kolejne firmy.