Miło nam poinformować, że kolejna firma dołączyła do Koalicji Firm – Razem przeciw mobbingowi. Koalicja Firm powstała w ramach pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej – Godność ma swoje imię.

Grupa Eurocash przystępując do koalicji staje się sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk. Gwarantuje to szereg korzyści dla organizacji i jej pracowników, którzy są bezpośrednimi beneficjentami zmian wprowadzonych podczas wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk.

Członkostwo w Koalicji Firm to wyjątkowa szansa do zaangażowania się w przeprowadzenie zmiany społecznej, która już na stałe zmieni polskie firmy. Grupa Eurocash dołączając do Koalicji Firm dało jednocześnie przykład innym firmom, jak warto rozwijać swój biznes.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG i liderem na rynku e-grocery w Polsce. W portfolio spółki znajduje się ponad 16 tys. placówek wszystkich marek grupy. W zasięgu wszystkich sklepów współpracujących z Grupą Eurocash znajduje się już 85% gospodarstw domowych w całej Polsce.

Koalicja to miejsce dla wszystkich firm, które chcą powiedzieć: u nas nie ma miejsca na mobbing.