Tatiana Nowaczyk

specjalistka HR

Pracuje w dziale HR jako specjalista ds. Personalnych. Jej praca nie jest tylko jej zajęciem, ale także jej pasją. Zajmuje się kwestiami związanymi z prawem pracy. Jej doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w dużych jak i małych firmach.

Tworzyła regulaminy RODO, dbając o to, aby w miejscu pracy przestrzegane były wszystkie obowiązujące przepisy i standardy. Organizowała szkolenia i wprowadzała RODO do firm. Zasiada również w komisjach mobbingowych. Biorąc udział w takich komisjach, angażuje się w rozwiązywanie trudnych sytuacji interpersonalnych i zapewnianie bezpiecznego oraz sprzyjającego rozwojowi środowiska pracy dla wszystkich pracowników. Doświadczenie w komisjach mobbingowych pozwala jej skutecznie identyfikować, dokumentować i rozwiązywać przypadki mobbingu oraz dyskryminacji.

Jako miłośniczka prawa pracy oraz RODO, stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności, aby być na bieżąco z najnowszymi przepisami. Dzięki jej pasji do pracy w dziale HR oraz zaangażowaniu w ochronę praw pracowników, dąży do tworzenia pozytywnego i sprawiedliwego środowiska pracy, w którym każdy pracownik może rozwijać się i osiągać sukcesy.

Tatiana-Nowaczyk

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661