Patrycja Borkiewicz

prokurentka & prawniczka fundacji
& koordynatorka projektów

,.

Patrycja Borkiewicz - prokurentka - prawniczka dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661