Monika Wieczorek

radca prawny

Radca prawny. Pomaga organizacjom budować bezpieczny biznes w obszarze zatrudnienia, whistleblowing, technologii i ochrony danych osobowych.

Pomaga budować organizacje bezpieczne i silne zespołowo, gdzie biznes idzie ramię w ramię z HR.


Wdraża skuteczne mechanizmy whistleblowing i przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym oraz kodeksy etyczne. Jest członkiem wewnętrznych komisji wyjaśniających i wyposaża w odpowiednie narzędzia, przygotowując je do swojej roli.

Monika Wieczorek - radca prawny - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661