Michał Grodzki

adwokat

Adwokat, specjalista prawa karnego. Od ponad 6 lat prowadzi własną kancelarię prawną.

Trener w EY Academy of Business.

W latach 2020 - 2022 Szef Działu Prawa Karnego w Kancelarii Kopeć & Zaborowski  (najlepszego w Polsce wg. rankingu „Rzeczpospolitej”).

Michał Grodzki - adwokat - ekspert w dobrej fundacji - specjalista prawa karnego

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661