Marta Handzlik-Rosuł

prawniczka

Prawniczka, specjalistka prawa pracy, autorka licznych komentarzy i artykułów.

Na co dzień angażuję się w uświadamianie pracownikom, jakie prawa posiadają i jak mogą z nich korzystać.

Prywatnie - skrzypaczka amatorka i mól książkowy 

Marta Handzlik Rosuł - Prawniczka - specjalistka prawa pracy - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661