Małgorzata Tobiszewska

trenerka biznesu

Doradczyni zarządów z obszaru zarządzania i HR. Tworzy i wdraża w organizacjach strategie HR oparte na etycznym działaniu, różnorodności, przeciwdziałaniu stereotypom.
Wdraża działania antymobbingowe.

Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA. Pełnomocniczka Zarządu Pracodawców Pomorza ds. HR i Rynku Pracy.
Członkini Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan. Mentorka biznesowa. Wykładowczyni z dziedziny HR i zarządzania.
Trenerka biznesu z zakresu przywództwa, zarządzania i HR.

Małgosia Tobiszewska - trenerka biznesu - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661