Małgorzata Koniuszy

trenerka i mentorka menadżerów

Empatyczna menadżerka, z 20 letnim doświadczeniem. Pracowała w międzynarodowych korporacjach nadzorując, wdrażając i audytując światowe standardy zarządzania dla najbardziej wymagających klientów. 

Współtworzyła zasady etyki, antykorupcji, raporty CSR, zrównoważonego rozwoju i wiele innych.

Certyfikowana i praktykująca mentorka, trenerka i audytorka. 

W ramach filozofii Happy Work Culture promuje i rozwija pozytywną kulturę organizacyjną, ponieważ chce podnosić jakość pracy i życia pracowników korporacji. Wyobraża sobie korporacje przepełnione radością, różnorodnością, zaufaniem i współtworzeniem i chce mieć swój wkład do tej wizji. 

Towarzyszenie innym w rozwoju to jej misja i cel. 

Małgorzata Koniuszy - trenerka - mentorka menadżerów - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661