Małgorzata Górska

specjalistka ds. HR

Praktyczka HR z wieloletnim stażem Dyrektora Personalnego w międzynarodowych firmach z branż retail, pharma, media, produkcja, konsulting i B2B.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z zarządami, kadrami zarządzającymi i menedżerskimi zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym, w różnych branżach.

W swojej karierze zawodowej była odpowiedzialna za tworzenie
i wdrażanie programów przeciwdziałającym występowaniu zachowań o charakterze niepożądanym (w tym wdrażanie polityk antymobbingowych zorientowanych na prewencję). Posiada doświadczenie pracy w Komisjach Etycznych.

Małgorzata Górska - specjalistka do spraw HR - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661