Maja Ostrowska

specjalistka HR & DEI

Trenerka, mentorka, konsultantka z zakresu pierwszej pomocy w kryzysie psychologicznym dla osób doświadczających przemocy i trudnych relacji w pracy. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w obszarze HR, D&I, E&C, CSR oraz przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. 

Specjalizuje się w tworzeniu materiałów edukacyjnych (kursy online, e-booki, webinary) w zakresie budowania pozytywnych i etycznych relacji oraz dbania o dobrostan psychiczny w miejscu pracy. 

Jako doradca, wspiera również organizacje w kształtowaniu kultury organizacyjnej skoncentrowanej na dobrostanie psychicznym pracowników oraz skutecznym przeciwdziałaniu przemocy w miejscu pracy.

Maja Ostrowska - specjalistka HR i DEI - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661