Krzysztof Bramorski

radca prawny

Radca prawny, specjalista prawa korporacyjnego, handlowego oraz prawa pracy. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował także w Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn.

Doradza przedsiębiorcom inwestującym w Polsce, zajmuje się wsparciem w rozwoju projektów, nabywaniu i rozwoju nieruchomości, bieżącym doradztwem prawnym.

Od wielu lat zajmuje się prawem pracy, w tym tematyką mobbingu i przeciwdziałania mu.

Członek rad nadzorczych, mediator, negocjator.

Krzysztof Bramorski - radca prawny - specjalista prawa korporacyjnego - handlowego - prawa pracy - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661