Kasia Matyjewicz

HR ekspert

Expert HR, Trener oraz Doradca Zawodowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w Polsce i Europie.

Pracowała w małych i średnich firmach oraz korporacjach.

Wykładowczyni na studiach podyplomowych na Politechnice Krakowskiej.

Orędowniczka wellbeingu w pracy.

Kasia Matyjewicz - HR ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661