Kasia Jarymek

fundatorka & prezeska fundacji

Marketingowiec z krwi i kości. Od 21 lat szefowa IMAGENCY - Agencji Marketingu Zintegrowanego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowskach managerskich w EMPiK-u, Browarach Dolnośląskich Piast, Szkołach Języków Obcych Kaplan oraz firmie Moda Wrocław S.A.

Przez 2 lata prezeska Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Dysleksją działającego przy Podstawowej Szkole Terapeutycznej nr 119 we Wrocławiu.

Kreatywna, pozytywna, zaraża optymizmem i dobrą energią.

Kasia Jarymek - fundatorka - prezeska dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661