Joanna Cur

radca prawny

Radca prawny, specjalistka prawa pracy, mentor, szkoleniowiec, wykładowca akademicki.
 
Specjalizuje się w prawie pracy oraz w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Na co dzień prowadzi szkolenia i wykłady z tego zakresu. 

Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. 

W latach 2018 - 2019 była członkiem grupy roboczej tworzącej kodeks dobrych praktyk w rekrutacji - projekt pod patronatem Pracuj.pl.

W 2020 r. pełniła rolę mentora wspierającego w Women in Law Foundation - fundacji wspierającej młode pokolenie Prawniczek.

Joanna Cur - prawniczka - ekspertka Dobrej Fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661