Iwona Szychowska

prawniczka

Prawniczka z doświadczeniem w różnorodnych organizacjach z sektora prywatnego i publicznego. Ekspert szerokopojętego bezpieczeństwa korporacyjnego w szczególności w obszarze compliance, kontroli wewnętrznej i audytu śledczego. Posiada bogate, praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających incydenty w zakresie
nieprawidłowości, nadużyć, naruszeń prawa i etyki oraz skarg dotyczących mobbingu i dyskryminacji. Autorka i wdrożeniowec systemów compliance oraz strategii i programów dotyczących przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym zjawiskom niszczącym kulturę organizacyjną i wpływających na komfort, atmosferę oraz bezpieczeństwo - zarówno pracowników, jak również pracodawców (w duchu równowagi praw i obowiązków).

Celnie identyfikuje problemy i ich źródła w kontekście relacji pracowniczych. Posiada doświadczenie w mediacjach i alternatywnych metodach rozwiązywania sporów i konfliktów pracowniczych oraz wsparciu osób pokrzywdzonych przez mobbing lub dyskryminację. Przeprowadza szkolenia i warsztaty dla różnych grup odbiorców na temat skuteczności i rozwiązań compliance, integrowania etyki do biznesu, rozpoznawania i przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz ochrony sygnalistów. Kwestie związane z whistleblowingiem są kluczowym obszarem zainteresowań.

Propagatorka CSR oraz DE&I w organizacjach.

W pracy zawodowej na pierwszym miejscu stawia zawsze człowieka.

Iwona Szychowska - prawniczka - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661