Hanka Grądziel

trenerka zdrowych relacji

Trenerka zdrowych relacji, wspiera właścicieli, menadżerów i ich zespoły w pracy nad emocjami, komunikacją, unikaniem konfliktów i harmonijnym prowadzeniem biznesu.

Jest spełnioną przedsiębiorczynią z 20-letnim stażem.

Pracuje z emocjami, praktykuje Analizę Transakcyjną - nurt psychologii wykorzystywany w edukacji, organizacjach i terapii.

Hanka Grądziel - trenerka zdrowych relacji - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661