Ewelina Supińska

psycholożka i coachka kryzysowa

Posiada niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe. Przez wiele lat pracowała w środowisku biznesowym, w działach HR dużych organizacji.  Prowadziła  szkolenia rozwijające kompetencje osobiste i menedżerskie oraz konsultacje indywidualne. Współtworzyła polityki antymobbingowe i szkolenia dotyczące zachowań negatywnych w miejscu pracy oraz była członkiem wewnętrznych komisji antymobbingowych.

Od 2019 roku zajmuje się promocją zdrowia psychicznego w miejscu pracy. W ramach psychoedukacji prowadzi w firmach webinary, szkolenia i warsztaty.

Mieszkanka Gdyni. W wolnych chwilach uprawia nordic walking lub spaceruje z psem nad morzem.

Ewelina Supińska - Psycholożka - coachka kryzysowa - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661