dr Magdalena Rycak

radca prawny

Radczyni prawna z dwudziestoletnim doświadczeniem w prawie pracy, założycielka Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. Specjalistka w dziedzinie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletnia ekspertka w Zespole Prawa Pracy przy Radzie Dialogu Społecznego

Dyrektorka Instytutu Prawa Zatrudnienia i Work-Life Balance w Uczelni Łazarskiego, od kilkunastu lat kieruje tam dwoma kierunkami studiów podyplomowych: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Była zastępczyni sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy.

Magdalena Rycek - założyciel Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR - radca prawny - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661