dr Iwona Wojciechowska

coach

Coach oraz aktywna członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Komitetu Eksperckiego Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu digital marketingu, komunikacji kryzysowej, jak i profesjonalnej obsługi klienta i wdrażaniu wewnętrznych procedur antymobinngowych.

Współpracowała jako ekspert merytoryczny przy opracowywaniu strategii przeciwdziałania bezrobociu w woj. podkarpackim oraz przy projektach wykorzystujących innowacyjne narzędzia dydaktyczne.

Iwona Wojciechowska - coach - członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661