dr Elżbieta Chwalibóg

rzecznik antymobbingowy

HR Business Partner, Rzecznik Antymobbingowy w Credit Agricole Bank Polska S.A. Od wielu lat związana z Pionem HR w Credit Agricole. Od 2010 roku pełni w Banku funkcję Rzecznika Antymobbingowego i członka Komisji Antymobbingowej. Koordynowała stworzenie, wdrożenie i realizację Polityki Antymobbingowej.

Ekspertka prowadząca szkolenia dla pracowników i managerów w zakresie prawa pracy oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Elżbieta Chwalibóg - rzecznik antymobbingowy - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661