Dominika Sadowska

ekspertka DEI

Konsultantka z 20 letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w mediacjach, szkoleniach i mentoringu. Posiada bogate doświadczenie w działaniach antymobbingowych.

Założycielka Divercity+.

Dominika Sadowska - ekspertka DEI - Założycielka Divercity+ - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661