Dariusz Duma

filozof biznesu

Filozof biznesu. Pionier i autorytet konsultingu biznesowego w Polsce.

Prezes Chiltern Consultacy Polska.

Trener, coach i doradca. Tworzy i wdraża programy szkoleniowe w zakresie sprzedaży, zarządzania i komunikacji. Prowadzi indywidualny coaching dla managerów.

Od ponad 10 lat blisko współpracuje z Jackiem Santorskim.

Dariusz Duma - filozof biznesu - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661