Anna Krupa

trenerka menadżerów

Praca w zawodzie trenera to jej pasja. Uwielbia odkrywać potencjał drzemiący w uczestnikach jej szkoleń i sesji, wierząc, że każdy może sięgać po więcej. Jest zafascynowana różnorodnością, dlatego w pracy często bazuje na talentach Gallupa.

Promuje liderski styl zarządzania, oparty na wzajemnym szacunku, zaufaniu i życzliwości. Wspiera menadżerów w budowaniu zespołów, w których człowiek stanowi fundament do osiągania celów biznesowych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu i zapobieganiu konfliktom w miejscu pracy.

Z przyjemnością angażuje się w projekty wzmacniające odporność psychiczną. W ramach projektu Self Care podpowiada uczestnikom warsztatów i sesji, jak skutecznie radzić sobie ze stresem i wyzwaniami, utrzymywać zaangażowanie i osiągać cele, nie rezygnując z dobrostanu.

Anna Krupa - trenerka menadżerów - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661