Alina Stahl

dyrektor komunikacji i PR

Komunikacją i PR zajmuje się od 1996 roku. Swoje doświadczenie zadowowe zdobywała w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A., Telefonii Lokalnej DIALOG S.A., Euro Banku S.A., w którym pracowała od pierwszych dni jego powstania, w portalu Money.pl, w agencji Blue AB oraz w BIK S.A. i BIG Infomonitor S.A.

Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR, po której prowadziła autorskie szkolenia z obszaru PR i Komunikacji (m.in  dotyczące wystąpień publicznych czy zarządzania komunikacją w sytuacach kryzysowych).

Temat mobbingu towarzyszył jej pracy zawodowej wiekokrotnie, był też tematem wiodącym wielu szkoleń dotyczących zarzadzania komunikacją w stuacjach kryzysowych.

alina stahl - dyrektor komunikacji i PR - dobra fundacja

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661