Alicja Strupagiel

prawniczka

Absolwentka studiów prawniczych i lingwistyki stosowanej. W trakcie studiów prezeska w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Toruń. Od początku studiów interesowała się prawami człowieka, a jej praca licencjacka dotyczyła wolności od tortur w prawie polskim i hiszpańskim. Była stypendystką programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Wersalu Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris Saclay.

W styczniu 2024 r. rozpoczęła aplikację adwokacką przy ORA w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z czołową międzynarodową kancelarią w Warszawie, odbywała praktyki w Konsulacie Honorowym Peru, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i kancelariach prawnych.

Zawodowo zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego i prawa karnego gospodarczego. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo pracy, a w szczególności kwestia mobbingu i dyskryminacji. 

Alicja Strupagiel - prawiczka - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661