Aleksandra Kuzaj-Kosek

psycholożka

Trenerka, autorka szkoleń i procedur antymobbingowych. Pełni funkcję doradczyni, Rzeczniczki Etyki, interweniuje (m.in. w ramach komisji Antymobbingowych). Absolwentka Wydziału Psychologii SWPS oraz studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej.

Prowadzi zajęcia z tematyki mobbingu na Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Spędziła ponad 600 godzin w komisjach antymobbingowych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie tworzenia przyjaznych i etycznych miejsc pracy.

Należy do grona Liderek Zrównoważonego Rozwoju wyróżnionych przez Kapitułę Forbes Women, 2022.

Aleksandra Kuzaj-Kosek - psycholożka - trenerka - autorka szkoleń i procedur antymobbingowych - ekspert w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661