Agata Zapora

psycholożka, koordynatorka

Psycholożka, diagnostka, trenerka oraz badaczka zjawiska mobbingu w Polsce. Członkini Rady Fundacji GrowSPACE i Rady Nadzorczej Fundacji Off School. 

Doświadczenie zdobywała w ramach pracy koordynatorskiej oraz trenerskiej w organizacjach pozarządowych, między innymi w programie Fundacji GrowSPACE – Emocjonalne BHP, skupiającym się na edukacji i wsparciu zarówno pracodawców, chcących tworzyć zdrowe, sprzyjające włączeniu społecznemu miejsca pracy, jak i pracowników dotkniętych zaburzeniami funkcjonowania wynikającymi ze szkodliwych zjawisk w miejscu pracy. 

Zgłębiała zjawisko mobbingu realizując badania jakościowe oraz ilościowe, podejmując tematy struktury mobbingu, strategii radzenia sobie osób, które go doświadczają oraz ich dobrostanu.

Agata Zapora - psycholożka - koordynatorka w dobrej fundacji

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661